7/30/17

միջօրեի սահանքներից անդին

միջօրեի սահանքներից անդին 
ծղրիդների օթյակներին մերձ
քամու թավուտներն են սկսվում 
առավոտի շապիկն հագած
երիցուկի տեսիլքն իմ մեջ
խլվլալեն այնտեղ ես հոսեցի
ճաշակելու գիշերվա մոշուտները

No comments:

Post a Comment