7/30/17

հուլիս                                       Աշոտ Ավդալյանին
կփորձեմ
էլ չասել հուլիս
կասեմ օշինդր
կասեմ ճարճատուկ
կասեմ խռնդատ
կասեմ
մեծ աղջիկս ծնվել է
ճարճատուկ ամսվա
տասնչորսերորդ օրը
կասեմ
օշինդր ամսին
զվարթունները երկիր են իջնում
և բուրում են լորենի
կասեմ
խռնդատ ամսին
առանձնահատուկ գնդի քամիների
թևատակերը խուտուտ տալու նպատակով
Ջաջուռ գնացի
կասեմ
որ ամռան պղինձները
քլթքլթում են օշինդրին
որ ակացիան
իր բուրմունքը
լեղապատառ մսխում է
ճարճատուկի սկզբներին
կասեմ
որ ծիծեռնակների սքանչացումը
սկսվում է խռնդատի տեղատարափներից
որ երկնքի մաշկը
իր լուրթին է հասնում
ճարճատուկի կեսերին
կասեմ օշինդր
կասեմ ճարճատուկ
կասեմ խռնդատ
թե համոզիչ չէ
կասեմ վարդավառ

No comments:

Post a Comment