9/24/18

բանաստեղծություն գրելու ձենը

գրական փուչիկ մի փչեք
մեղք է
*
տիեզերքի ստեղծման համար
արարիչը մրցանակ չի ստացել
*
խթանիչներից միայն
բառի խեժահոտը
*
բառերի իմ հավաքածուում
ամենաթրթռուն կյանքով լեցուն
ազատագրված բառը
խանդաղատանքն է
*
այս բանաստեղծության
առաջին մի քանի տողը ավելորդ է
մյուսի վերջին մի քանի տողը
երրորդի դեպքում միջնամասերը
չորրորդի դեպքում տողերն ամբողջությամբ
 բանաստեղծություն գրելու ձենը
առաջին հնգամյակում
երկարաշունչ ծավալուն
բանաստեղծություններ գրեք
երկրորդում կարճ ու համառոտ
հետո բառերով գրեք
*
բանաստեղծական պատկերները
բանաստեղծական բառերը
բանաստեղծությանը հակացուցված են
*
ծեքծեքուն բանաստեղծներին
բծախնդրորեն
ու մանրակրկիտ ճիպոտելը
կազդուրիչ անրհաժեշտություն է
*
Րաֆֆու ժամանակներից սկսած ամենակենսունակ համքարությունները գրականամերձ շինիչ
ջոկատներն են
*
բացառված չէ որ գրագողությունը համայնական անպարփակ գրի նկատմամբ բուռն սիրո
գիտակցական կամ անգիտակից դրսևորում լինի
*
մեր գրականության ինքնամաքրման մեխանիզմներն աշխատում են իհարկե բավականաչափ դանդաղ
հոգեմաշ սակայն աշխատում են
*
ավելի հեշտ է ոստոտ գերանից մի փչան պարծենկոտ երկարաքիթ մարդուկ տաշելը քան ինքնահավան
սնապարծ գրչակից բանաստեղծի նման մի բան ձևելը
երդվում եմ ցախեսի շարիկովի ու ֆրանկենշտայնի արևներով
*
աշխարհում ամենատխուր մարդը չճանաչված ու չգնահատված բանաստեղծն է
Գյումրիում մեկ-երկուսին ճանաչում եմ
որպես կանոն չափից դուրս ջղայնացնելու աստիճան նրանք համեստ են ու ծույլ
*
շինծու բանաստեղծությունն արհեստական ծաղիկների պսակ է
շինած բանաստեղծությունը բնական ծաղիկների
երկուսն էլ փուչ են և անիմաստ
ու այդ պսակները հենց կենդանության օրոք զարդարում են այդպիսի բանաստեղծություններ բստրող
բանաստեղծների շիրմաքարերը
*
100 տարի անց էլ Չարենցը կործանում է ու մաքրում
*
միջակությունները երբեք չեն կասկածում
*
բանաստեղծի համար շատ կարևոր է մարմնի բոլոր մասերի զգայարանների օրգանների
անխափան ու լիարժեք աշխատանքը
բայց ես կառանձնացնեմ աչքերը
նաև չեմ պնդի թե ինչ-որ մարմնական թերություն ունեցողը առողջական շատ լուրջ խնդիր
ունեցողը տեսողության հետ խնդիրներ ունեցողը կամ կույրը չի կարող բանաստեղծ լինել
ամենակարևորը աչքերն են
բանաստեղծությունը տեսանելի է դառնում բանաստեղծին հիմնականում աչքերով
սակայն գերազանց տեսողություն ունեցող մեկը որը տեսանող չէ չի կարող լինել բանաստեղծ
*
բանաստեղծի համար շատ կարևոր է մարմնի բոլոր մասերի զգայարանների օրգանների
անխափան ու լիարժեք աշխատանքը
բայց ես կառանձնացնեմ ոտքերը
նաև չեմ պնդի թե ինչ-որ մարմնական թերություն ունեցողը առողջական շատ լուրջ խնդիր
ունեցողը քայլելու հետ հավես չունեցողը ոտքեր չունեցողը կամ կաղը չի կարող բանաստեղծ
լինել
ամենակարևորը ոտքերն են
բանաստեղծությունը հասանելի է դառնում բանաստեղծին հիմնականում ոտքերով
*
բանաստեղծի համար շատ կարևոր է մարմնի բոլոր մասերի զգայարանների օրգանների
անխափան ու լիարժեք աշխատանքը
բայց ես կառանձնացնեմ ձեռքերը
նաև չեմ պնդի թե ինչ-որ մարմնական թերություն ունեցողը առողջական շատ լուրջ խնդիր
ունեցողը շոշափելը բացարձակ կրոն չհամարողը կամ կռնատը չի կարող բանաստեղծ լինել
ամենակարևորը ձեռքերն են
բանաստեղծությունը շոշափելի է դառնում բանաստեղծին հիմնականում ձեռքերով
*
բանաստեղծի համար շատ կարևոր է մարմնի բոլոր մասերի զգայարանների օրգանների
անխափան ու լիարժեք աշխատանքը
բայց ես կառանձնացնեմ քիթը
նաև չեմ պնդի թե ինչ-որ մարմնական թերություն ունեցողը առողջական շատ լուրջ խնդիր
ունեցողը նուրբ գերզգայուն հոտառություն չունեցողը չի կարող բանաստեղծ լինել
ամենակարևորը քիթն է
բանաստեղծությունը հոտոտելի է դառնում բանաստեղծին հիմնականում քթով
*
բանաստեղծի համար շատ կարևոր է մարմնի բոլոր մասերի զգայարանների օրգանների
անխափան ու լիարժեք աշխատանքը
բայց ես կառանձնացնեմ ականջները
նաև չեմ պնդի թե ինչ-որ մարմնական թերություն ունեցողը առողջական շատ լուրջ խնդիր
ունեցողը լավ լսողություն չունեցողը կամ խուլը չի կարող բանաստեղծ լինել
ամենակարևորը ականջներն են
բանաստեղծությունը լսելի է դառնում բանաստեղծին հիմնականում ականջներով
նաև հավելեմ որ անթերի լսողություն բայց ձայներ չլսող ինչ-որ մեկը չի կարող լինել
բանաստեղծ
*
բանաստեղծի համար շատ կարևոր է մարմնի բոլոր մասերի զգայարանների օրգանների
անխափան ու լիարժեք աշխատանքը
բայց ես կառանձնացնեմ լեզուն
նաև չեմ պնդի թե ինչ-որ մարմնական թերություն ունեցողը առողջական շատ լուրջ խնդիր
ունեցողը համային զգացողություն կամ նուրբ քիմք չունեցողը չի կարող բանաստեղծ լինել
ամենակարևորը լեզուն է
բանաստեղծությունը ճաշակելի է դառնում բանաստեղծին հիմնականում լեզվով
*
միանշանակ այն բանաստեղծությունը
որը տեսանելի է հասանելի շոշափելի հոտոտելի լսելի ու կարծես թե ախորժելի

No comments:

Post a Comment